Jag gör hembesök i Stockholm men ställer givetvis upp som rådgivare på distans var du än bor.

Välkommen!

Miljöberikning:

Katter är till stor del präglade av sin biologiska bakgrund, den afrikanska vildkatten och har därför ett stort behov av en stimulerande miljö. Många hem är inte ideala för katten men det finns mycket man kan göra för att stimulera katten utan att inreda om hela hemmet.

Om du vill berika din katts tillvaro så kommer jag hem till dig och ger roliga och enkla tips hur man tänker “katt” och aktiveringsförslag som fungerar mycket bra både för ägare och katt.

Kontakta mig för prisuppgift.

Hemkonsultationer vid problembeteenden:

Jag kommer hem till er och gör en problemanalys och utarbetar en handlingsplan med målet att hjälpa er med situationen. Vi håller kontakt även efter mitt besök under 4 veckor så att du kan känna dig säker med åtgärderna och diskutera nyuppkomna situationer. Pga corona gör jag inte hembesök för tillfället.

Kontakta mig för prisuppgift.

Mailkonsultationer vid problembeteenden:

Genom att ställa frågor och få en planritning av er bostad med speciella detaljer utmärkta så gör jag en problemanalys. Därefter utarbetar vi en handlingsplan för att komma till rätta med situationen.

Kontakta mig för prisuppgift.

Frågor via mail:

Ibland kanske din katt helt enkelt kan ha ett beteende som du funderar över utan att det för den skull behöver göras en problemutredning – då kan du ställa din fråga via ett mail.

Kontakta mig för prisuppgift.