Katter kan uppvisa en rad olika problembeteenden, här kan du få lite information om de allra vanligaste.

Det är viktigt att tänka på att ju längre tid ett problem får fortgå utan korrekt hjälp desto svårare kommer det bli att få bort det.

Det är även viktigt och bra att ta sin katt till veterinären så fort den börjar uppvisa tecken på att något är fel, det gäller speciellt problem med rumsrenhet. Efter att fysiska orsaker har uteslutits kan jag gå vidare med det psykologiska.

Beteendeproblem uppkommer ofta av att katten upplever en frustration i sin tillvaro. Precis som med oss människor så blir en katt frustrerad om den vill ha något eller göra något som den inte får. Genom att utföra ett visst beteende så kan katten uppleva en viss kontroll över sin tillvaro och få ett välbefinnande – man kan jämföra med en nagelbitare som gärna sätter igång och biter på naglarna när han eller hon blir nervös eller frustrerad. Som tur är så kan vi människor själva kontrollera ett sådant beteende till viss del eftersom vi kan säga till oss själva att vi inte borde bita på naglarna eller tröstäta alla de där godsakerna. En katt har inte den förmågan till självrannsakande så den kommer fortsätta utföra ett “felaktigt” beteende så länge den blir lugn av det. Därför måste man försöka bryta beteendet innan det har tillåtits fortgå för länge och ta reda på vad katten inte trivs med – det är där jag kommer in.

Nedan kan du läsa lite om några vanliga problembeteenden hos katter.

Lådproblem:

Det är väldigt påfrestande för en kattägare att ha en katt som väljer att göra sina behov utanför lådan. Även om inga fysiska problem föreligger så mår även katten dåligt på något plan när den väljer att gå utanför sin låda. Katter är till naturen väldigt renliga djur – liksom sin förfader den afrikanska vildkatten – och vill gräva ned sin avföring och kiss i sanden. Om din katt plötsligt börjar gå utanför lådan så tycker katten att det finns något fel i dess tillvaro som den nu försöker åtgärda eller slippa. Genom att titta på flera detaljer; bl.a. på hur ofta katten går utanför lådan, var den gör det och hur stor mängd den gör ifrån sig så försöker jag ta reda på orsaken till beteendet och hjälper till att komma på en lösning som gör både dig och katten nöjda igen.

Klösande på möbler:

Att klösa är egentligen inte ett beteendeproblem eftersom det är naturligt för katten att klösa, den måste få bort klornas gamla ytterhöljen och det fungerar även som stretching och doftmarkering. Liksom kattens större artfrände, tigern, så har de doftkörtlar vid trampdynorna och genom att klösa med framtassarna så talar de om att “här bor jag”. Katter är väldigt strategiska i var de väljer att klösa någonstans och ofta väljer de ut ett eller några favoritställen – tyvärr kan det ofta vara på ställen som ägaren inte uppskattar.

Jag kan hjälpa till med att få katten att vilja klösa på sitt klösträd istället.

Aggressivt beteende:

Det finns olika typer av aggression hos katter. En sort kan bottna sig i lekbeteende som går överstyr, en annan kan uppkomma på grund av rädsla och nervositet hos katten, vissa attacker kan utlösas av olika konflikterande impulser hos katten vilket kan resultera i en s.k. överslagshandling. Det finns aggressivitet som riktar sig mot människor och det finns aggressivitet som riktar sig mot andra djur, inte helt ovanligt mot andra katter i hushållet.

Överdriven vokalism – jamande:

Väldigt pratsamma katter är ofta påfrestande för ägaren, speciellt eftersom det ofta sätter igång när vi människor vill sova. Vissa raskatter är naturligt mer pratsamma än andra katter, men om katten plötsligt börjar bli mer högljudd än innan så kan det vara något katten inte trivs med.

Jag hjälper din katt och dig att få sova bra igen.

Stereotypa beteenden:

Det finns olika orsaker till att stereotypa beteenden utvecklas hos katter, det som stereotypa (tvångsmässiga) beteenden har gemensamt är att det från grunden handlar om ett naturligt beteende som utförs taget ur sitt sammanhang. Exempel på naturliga beteenden som kan utvecklas till tvångsbeteenden är jakt, tvättning och ätande som kan utvecklas till jakt på sin svans, överdrivet tvättande av sig själv och tuggande på udda föremål som ull, plast och sladdar.

Tvångsmässiga beteenden uppkommer hos vissa individer ibland p.g.a. rastillhörighet och/eller i kombination med att katten upplever en frustation i sin tillvaro. Stereotypa beteenden kan vara svåra att få bort men ju snabbare kattägaren tar hjälp ju större är chanserna att de kan försvinna.